آموزش ادبیات فارسی راهنمایی (عبدالهی )
چه خوب است که سر لوحه ی کار ما , شروعش به نام تو باشد خدا

 
تاريخ : شنبه دوم دی 1391ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : جمعه یکم دی 1391
                      
 
ابتکار دانشجویان ایرانی در عمره مفرده
 

 

 ازاین که وقت مبارکتان را دراین وبلاگ می گذرانید باعث افتخار بنده است.


مدیریت وبلاگ : عبدالهیارسال توسط عبدالهی

 

1-در مصراع ..............بیت زیر ، آرایه نغمه حروف آشکارتر است .

" بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران      کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران "

2- در بیت زیر ، چند حرف و صدا نغمه حروف را به وجود آورده اند؟

" جان بی جمال جانان ، میل جهان ندارد      هر کس که این ندارد ، حقا که آن ندارد"

الف) یک     ب) دو         پ)سه         ت) چهار 

3-عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

" ایرانیان با دیگر مردمان ، پیوسته به مردی و داد و دانایی رفتار می کرده اند . بیهوده نیست که

سرزمین ما را ایران می نامند که به معنی سرزمین آزادگان است و آزاد زادگان ."

الف) سه         ب)چهار       پ) پنج         ت)شش   

4- در عبارت زیر ، به ترتیب ، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟

" دشمنان تیره رای و خیره روی ما نیز به ناچار ، این سرزمین را بدین نام سپند و ارجمند می نامند."

الف) چهار-دو           ب)  سه- سه              پ) دو- چهار                  ت) شش- یک ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه نهم آذر 1393

1-در عبارت زیر، نویسنده به ترتیب،در جمله های چندم از شیوه  جمله ادبی ،استفاده نکرده است؟

" ده روز از محرم می گذشت . آن روز از آسمان آتش می بارید . خورشید بی رحمانه می سوخت. چند روزی بود که سپاه دشمن آب را قطع کرده بود. "

الف) اول – چهارم- پنجم                        پ)دوم- سوم – چهارم

ب) دوم- چهارم- پنجم                            ت) اول- سوم- چهارم

2- بیت: " ای نام نکوی تو ،سر دفتر دیوان ها       وی طلعت روی تو ، زینت ده عنوان ها " از چند جمله ، تشکیل شده است؟

الف) دو        ب) سه     پ) چهار     ت) پنج

3-تعداد جمله ها در کدام بیت نادرست  آمده است؟

الف) به نام خدایی که جان آفرید          سخن گفتن اندر زبان آفرید   (2)

ب)یکی را به سر برنهد تاج بخت     یکی را به خاک اندر آرد ز تخت (2)

پ) گلستان کند آتشی بر خلیل           گروهی بر آتش برد زآب نیل (2)

ت) جهان ، متفق بر الهیتش              فرو مانده از کنه ماهیتش (2)ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
 
 لطفا سوالات مهارت های نوشتاری پایه هفتم درس یک ودو را از این قسمت  دانلود نمایید

 

 شکلک های محدثهارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393

« کلیات »

انواع کلمه :

فعل – اسم – صفت – ضمیر – قید – حرف – شبه جمله .

جمله :

مجموعه ای از کلمه هاست که اندیشه ها، خواسته ها و عواعطف ها را نشان می دهد . مثال : علی می نویسد ، هوا مطبوع است .یا به عبارتی دیگر پیامی است که از گوینده به شنونده ویا از نویسنده به خواننده منتقل می شود و مهم ترین جز جمله را فعل تشکیل می دهد .

نقش کلمه ها در جمله :

1. نهاد (فاعل – مسندالیه)              2. مسند        3. مفعول

4. متمم                   5. صفت                 6. مضاف الیه

7. بدل       8. معطوف           9. قید        10. منادا             

از میان نقشهای فوق؛ صفت، مضاف الیه، بدل و معطوف را نقشهای وابسته گویند . ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : سه شنبه بیستم آبان 1393

فارسی هفتم

 پاورپوینت درس 1    پاورپوینت درس 2     پاورپوینت درس 3         

پاورپوینت درس 4     پاورپوینت درس 5      پاورپوینت درس 6          

پاورپوینت درس 7     پاورپوینت درس 8      پاورپوینت درس 9         

پاورپوینت درس 10    پاورپوینت درس 11    پاورپوینت درس 12        

پاورپوینت درس 13      pdf درس آزاد 14     pdf درس آزاد 15          

پاورپوینت درس 16       پاورپوینت درس 17        ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : جمعه شانزدهم آبان 1393
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393

الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.( 3نمره)

2-  زمان فعل کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟                  

    الف)می دوید              ب) می دیدند                  ج) می رفتم               د) می نشست

 ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393

الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.                                                                      ( 3نمره)

1-     نقش کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

              الف) مـاه بـرق کوچکـی از تـاج او                           ب) در دل او دوستی جایی نداشت     

               ج)زود می گفتند این کار خداست                          د) از خدا در ذهنم این تصویر بود ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی

دانش آموزان عزیز و همکاران محترم:                        

از خواندن زیارت عاشورا از اول محرم تا اربعین حسینی      یادتان نرود. التماس دعا (عبدالهی )                       

تاسوعا مقدمه جانفشانی و عاشورا سر فصل دلباختگی

 در محضر حســـــــــین (ع) است

                     

در ناب ترین لحظات این ایام

التماس دعای ویژه دارم

           ارسال توسط عبدالهی
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393
افسران - مرا ببخش مادر ...ارسال توسط عبدالهی
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393

بارم بندی فارسی هفتم وهشتم 93


استناد به کتاب راهنمای دبیر دفتر تألیف کتاب های درسیارسال توسط عبدالهی
پايان

اسلايدر