آموزش ادبیات فارسی راهنمایی (عبدالهی )
چه خوب است که سر لوحه ی کار ما , شروعش به نام تو باشد خدا

 
تاريخ : شنبه دوم دی ۱۳۹۱ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : جمعه یکم دی ۱۳۹۱
                      
 
ابتکار دانشجویان ایرانی در عمره مفرده
 

 

 ازاین که وقت مبارکتان را دراین وبلاگ می گذرانید باعث افتخار بنده است.


مدیریت وبلاگ : عبدالهیارسال توسط عبدالهی

 با سلام خدمت همکاران عزیز؛

امروز "پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزشی درس ادبیات فارسی"بخشنامه ی ارزشیابی را بر روی سایت قرار داده که در آن جدول ارزشیابی پایانی ونوع آن در دوره ی اول متوسطه جهت اطلاع واستفاده ی همکاران عزیز وارجمند درج گردیده.پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزشی درس ادبیات فارسی، جدول ارزشیابی پایانی ادبیات متوسطه اول را به مصوبه  هشتصد و هشتاد و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ 92/4/31و ضمیمه آن در خصوص جدول نوع ارزشیابی مواد درسی پایه هفتم که در جلسه  283 مورخ 92/8/19 کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی بررسی و به تصویب رسیده است ،ارجاع داده است.با توجه به این  شیوه نامه، ارزشیابی درس فارسی شفاهی است.

 

ردیف

مواد درسی

نوع ارزشیابی

ملاحظات

3

زبان و ادبیات فارسی

قرائت

شفاهی

برای هر درس 20 نمره مجزا در نظر گرفته می شود

املا

کتبی

انشا

کتبیارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴
گناهان زبانارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳
 ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳

 " یاد حسین ( ع ) "

 میرزا محمود فدایی مازندرانی از شاعران سده ی سیزدهم هجری ( دوره ی قاجار ) است که طولانی ترین ترکیب بند عاشورایی ادب فارسی را در حدود چهارهزار و دویست بیت به نظم در آورده است.ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳
منابع آزمون ضمن خدمت سه گانه


ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳

شماره :

نوبت : اول

نام درس : فارسی

امضا :

لطفاً با خودکار آبی و بدون قلم خوردگی پاسخ دهید.

Eپیام و مفهوم هر یک از عبارت های زیر را به زبان ساده بنویسید. (6)              .

     1)  از ظلمت خود رهایی ام ده (5/0)..............................................................

2) باز پیغمبر بهار شوم(5/0) .............................................................

3) جان پدر! تو نیز اگر بخفتی ، به از آن که در پوستین خلق افتی!(1)

................................................ ................................................ ................................................

...4)با نسیمی که زندگی در اوست            باز چشم جوانه ای وا شد(1)

................................................ ................................................ ................................................

   5 )بباید هردو پا محکم نهادن                    از آن پس فکر بر پای ایستادن(1)

................................................ ................................................ ................................................  

6) هر چه سرما و هر چه دل سردی         پر زد آهسته از نظر گم شد(1) 

................................................ ................................................ ................................................

7)نمودش بس که دور آن راه نزدیک     شدش گیتی به پیش چشم تاریک(1)             

................................................ ................................................ ................................................    ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳

  معنی شعر و نثر                     6 نمره 

   معنی واژگان ولغات                 2 نمره 

 درک متن و مطلب                     4 نمره 

  تاریخ ادبیات                           2 نمره 

خود ارزیابی                             3 نمره

دانش های زبانی و ادبی                3 نمرهارسال توسط عبدالهی

متن املای تقریری را از بالا دانلود کنید

سوالات ادبیات هفتم سوالات ادبیات هشتمارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳

 

1-در مصراع ..............بیت زیر ، آرایه نغمه حروف آشکارتر است .

" بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران      کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران "

2- در بیت زیر ، چند حرف و صدا نغمه حروف را به وجود آورده اند؟

" جان بی جمال جانان ، میل جهان ندارد      هر کس که این ندارد ، حقا که آن ندارد"

الف) یک     ب) دو         پ)سه         ت) چهار 

3-عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

" ایرانیان با دیگر مردمان ، پیوسته به مردی و داد و دانایی رفتار می کرده اند . بیهوده نیست که

سرزمین ما را ایران می نامند که به معنی سرزمین آزادگان است و آزاد زادگان ."

الف) سه         ب)چهار       پ) پنج         ت)شش   

4- در عبارت زیر ، به ترتیب ، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟

" دشمنان تیره رای و خیره روی ما نیز به ناچار ، این سرزمین را بدین نام سپند و ارجمند می نامند."

الف) چهار-دو           ب)  سه- سه              پ) دو- چهار                  ت) شش- یک ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳

1-در عبارت زیر، نویسنده به ترتیب،در جمله های چندم از شیوه  جمله ادبی ،استفاده نکرده است؟

" ده روز از محرم می گذشت . آن روز از آسمان آتش می بارید . خورشید بی رحمانه می سوخت. چند روزی بود که سپاه دشمن آب را قطع کرده بود. "

الف) اول – چهارم- پنجم                        پ)دوم- سوم – چهارم

ب) دوم- چهارم- پنجم                            ت) اول- سوم- چهارم

2- بیت: " ای نام نکوی تو ،سر دفتر دیوان ها       وی طلعت روی تو ، زینت ده عنوان ها " از چند جمله ، تشکیل شده است؟

الف) دو        ب) سه     پ) چهار     ت) پنج

3-تعداد جمله ها در کدام بیت نادرست  آمده است؟

الف) به نام خدایی که جان آفرید          سخن گفتن اندر زبان آفرید   (2)

ب)یکی را به سر برنهد تاج بخت     یکی را به خاک اندر آرد ز تخت (2)

پ) گلستان کند آتشی بر خلیل           گروهی بر آتش برد زآب نیل (2)

ت) جهان ، متفق بر الهیتش              فرو مانده از کنه ماهیتش (2)ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۳
 
 لطفا سوالات مهارت های نوشتاری پایه هفتم درس یک ودو را از این قسمت  دانلود نمایید

 

 شکلک های محدثهارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۳

« کلیات »

انواع کلمه :

فعل – اسم – صفت – ضمیر – قید – حرف – شبه جمله .

جمله :

مجموعه ای از کلمه هاست که اندیشه ها، خواسته ها و عواعطف ها را نشان می دهد . مثال : علی می نویسد ، هوا مطبوع است .یا به عبارتی دیگر پیامی است که از گوینده به شنونده ویا از نویسنده به خواننده منتقل می شود و مهم ترین جز جمله را فعل تشکیل می دهد .

نقش کلمه ها در جمله :

1. نهاد (فاعل – مسندالیه)              2. مسند        3. مفعول

4. متمم                   5. صفت                 6. مضاف الیه

7. بدل       8. معطوف           9. قید        10. منادا             

از میان نقشهای فوق؛ صفت، مضاف الیه، بدل و معطوف را نقشهای وابسته گویند . ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
پايان

اسلايدر