آموزش ادبیات فارسی راهنمایی (عبدالهی )
چه خوب است که سر لوحه ی کار ما , شروعش به نام تو باشد خدا

 
تاريخ : شنبه دوم دی ۱۳۹۱


ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : جمعه یکم دی ۱۳۹۱
                       

    alt


 ازاین که وقت مبارکتان را دراین وبلاگ می گذرانید باعث افتخار بنده است.


مدیریت وبلاگ : عبدالهیارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴

درس اول

1-چه کسانی درکلاس جنگل سبزآرزوهای خود را مطرح کردند؟شبنم-دانه-غنچه-جوجه گنجشک-جوجه ی پرستو-جوجه های کبوتران ومعلم.

2-منظورشبنم ازجمله ی(می خواهم آفتاب شوم)چیست؟منظورش این است که می خواهم با گرمای خورشیدبخارشوم وبه آسمان بروم وباخورشید یکی شوم. ویا مثل آفتاب پر نور شوم

3-معلم برای بچه ها چه آرزویی کرد؟آرزوکردهمه ی بچه ها به آرزوهایشان برسند.

 

4-اگر شما در جنگل سبز بودید چه آرزویی می کردید؟آرزوی طبیعتی پایدارادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴

پاسخ خود ارزیابی ادبیات هشتم

 درس اول ص14 

پاسخ سوال 1:

در اینجا منظور از ((خانه خوب خداست)) خانه مسجد است.

پاسخ سوال2:

((نور))نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.

پاسخ سوال3:

بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است.زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... موجودات،نشانه زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... خداوند است؛زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.ادامه مطلب...
ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴
 


ارسال توسط عبدالهی

 با سلام خدمت همکاران عزیز؛

امروز "پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزشی درس ادبیات فارسی"بخشنامه ی ارزشیابی را بر روی سایت قرار داده که در آن جدول ارزشیابی پایانی ونوع آن در دوره ی اول متوسطه جهت اطلاع واستفاده ی همکاران عزیز وارجمند درج گردیده.پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزشی درس ادبیات فارسی، جدول ارزشیابی پایانی ادبیات متوسطه اول را به مصوبه  هشتصد و هشتاد و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ 92/4/31و ضمیمه آن در خصوص جدول نوع ارزشیابی مواد درسی پایه هفتم که در جلسه  283 مورخ 92/8/19 کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی بررسی و به تصویب رسیده است ،ارجاع داده است.با توجه به این  شیوه نامه، ارزشیابی درس فارسی شفاهی است.

 

ردیف

مواد درسی

نوع ارزشیابی

ملاحظات

3

زبان و ادبیات فارسی

قرائت

شفاهی

برای هر درس 20 نمره مجزا در نظر گرفته می شود

املا

کتبی

انشا

کتبیارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴
گناهان زبانارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳
 ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳

 " یاد حسین ( ع ) "

 میرزا محمود فدایی مازندرانی از شاعران سده ی سیزدهم هجری ( دوره ی قاجار ) است که طولانی ترین ترکیب بند عاشورایی ادب فارسی را در حدود چهارهزار و دویست بیت به نظم در آورده است.ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳
منابع آزمون ضمن خدمت سه گانه


ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳

شماره :

نوبت : اول

نام درس : فارسی

امضا :

لطفاً با خودکار آبی و بدون قلم خوردگی پاسخ دهید.

Eپیام و مفهوم هر یک از عبارت های زیر را به زبان ساده بنویسید. (6)              .

     1)  از ظلمت خود رهایی ام ده (5/0)..............................................................

2) باز پیغمبر بهار شوم(5/0) .............................................................

3) جان پدر! تو نیز اگر بخفتی ، به از آن که در پوستین خلق افتی!(1)

................................................ ................................................ ................................................

...4)با نسیمی که زندگی در اوست            باز چشم جوانه ای وا شد(1)

................................................ ................................................ ................................................

   5 )بباید هردو پا محکم نهادن                    از آن پس فکر بر پای ایستادن(1)

................................................ ................................................ ................................................  

6) هر چه سرما و هر چه دل سردی         پر زد آهسته از نظر گم شد(1) 

................................................ ................................................ ................................................

7)نمودش بس که دور آن راه نزدیک     شدش گیتی به پیش چشم تاریک(1)             

................................................ ................................................ ................................................    ارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳

  معنی شعر و نثر                     6 نمره 

   معنی واژگان ولغات                 2 نمره 

 درک متن و مطلب                     4 نمره 

  تاریخ ادبیات                           2 نمره 

خود ارزیابی                             3 نمره

دانش های زبانی و ادبی                3 نمرهارسال توسط عبدالهی

متن املای تقریری را از بالا دانلود کنید

سوالات ادبیات هفتم سوالات ادبیات هشتمارسال توسط عبدالهی
 
تاريخ : یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳

 

1-در مصراع ..............بیت زیر ، آرایه نغمه حروف آشکارتر است .

" بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران      کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران "

2- در بیت زیر ، چند حرف و صدا نغمه حروف را به وجود آورده اند؟

" جان بی جمال جانان ، میل جهان ندارد      هر کس که این ندارد ، حقا که آن ندارد"

الف) یک     ب) دو         پ)سه         ت) چهار 

3-عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

" ایرانیان با دیگر مردمان ، پیوسته به مردی و داد و دانایی رفتار می کرده اند . بیهوده نیست که

سرزمین ما را ایران می نامند که به معنی سرزمین آزادگان است و آزاد زادگان ."

الف) سه         ب)چهار       پ) پنج         ت)شش   

4- در عبارت زیر ، به ترتیب ، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟

" دشمنان تیره رای و خیره روی ما نیز به ناچار ، این سرزمین را بدین نام سپند و ارجمند می نامند."

الف) چهار-دو           ب)  سه- سه              پ) دو- چهار                  ت) شش- یک ارسال توسط عبدالهی
پايان

اسلايدر